info@mccim.nl +31(0)6 10 17 14 12

Faciliteren

Facilitator

Als ervaren facilitator begeleid ik bijeenkomsten op het gebied van Projectmatig werken, Creativiteit, Teamwork, en andere soorten workshop waarbij het gewenst is dat er een onafhankelijk en objectieve procesbegeleider aanwezig is.

Dat kan, afhankelijk van het doel, door middel van een dagprogramma of een meerdaags programma.

Ik reik handvatten aan, die leiden tot een constructieve start van het proces. Daarnaast breng ik structuur aan door de aanwezigen te kaderen, houd ik de teamdynamiek in de gaten en zorg ik ervoor dat het gewenste resultaat binnen de aangegeven tijd bereikt wordt. Projectleiders krijgen hierdoor de ruimte om zich te focussen op de inhoudelijke kant van het proces.

Ik ben in te zetten voor uiteenlopende processen in verschillende branches. Mijn specialisatie is productontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie en ik heb jarenlang gewerkt voor en met multinationals, daardoor ben ik bekend met de structuur van internationale bedrijfsculturen. Dit is een unieke ervaring die ik meeneem naar al mijn klanten.

Algemene strategiesessies

Als er binnen een bedrijf sprake is van een verandering door uiteenlopende redenen zoal een fusie, reorganisatie of herpositionering, kan er niet abrupt overgegaan worden op een nieuw model. Met een strategiesessie worden eerst de fundamentele componenten bepaald, zoals het doel, de visie en het te volgen traject. Ik stel de juiste vragen om deze […]

Read More

Teamwork

Om synergie te bereiken is een goed functionerend team nodig. Ik faciliteer workshops waarbij de teamleden elkaar beter leren kennen, maken we een start om eventueel aanwezige conflicten op te lossen en bekijken we wat de teamleden samen willen bereiken. We gebruiken hiervoor teambuilding activiteiten en teamtesten (o.a. Belbin) om inzicht te krijgen in de […]

Read More

Creativiteit

Met meer dan 40 creativiteitstechnieken faciliteer ik uw team op een creatieve en effectieve wijze bij het genereren van ideeën tijdens creativiteitssessies. Ideeën voor bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten, marketingplannen, oplossingen voor technische problemen of besparingsvoorstellen. Daarnaast begeleid ik de selectie van ideeën en het opstellen van de te nemen vervolgstappen. Hier vindt u enkele voorbeelden van […]

Read More

HANDig Projectmanagement

Staat u aan de start van een nieuw project? Als facilitator begeleid ik uw multifunctionele team bij de kick-off van het project. Tijdens een één- of tweedaagse workshop brengen we in kaart wat het doel is van het project, wie er in het team zitten, wie de stakeholders zijn, wat de risico’s zijn, en welke […]

Read More
Back to top