info@mccim.nl +31(0)6 10 17 14 12

Creativiteit

Met meer dan 40 creativiteitstechnieken faciliteer ik uw team op een creatieve en effectieve wijze bij het genereren van ideeën tijdens creativiteitssessies. Ideeën voor bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten, marketingplannen, oplossingen voor technische problemen of besparingsvoorstellen. Daarnaast begeleid ik de selectie van ideeën en het opstellen van de te nemen vervolgstappen.

Hier vindt u enkele voorbeelden van creativiteit en innnovatie workshops, en tevens enkele door mij gepubliceerde artikelen over creativiteit.

 

De Maakbaarheid van Creativiteit

‘De maakbaarheid van creativiteit’ is een praktijkgericht programma gericht op het meten en verstevigen van creativiteit en innovatie in jouw organisatie. Waar liggen er kansen? Of liever gezegd; waar laat je nu kansen liggen? Ontdek hoe je de creativiteit in jouw organisatie meetbaar kan maken. Want als je iets kunt meten, dan kan je het managen. En met managen maak je het maakbaar. Maak

bare creativiteit stuwt het innovatievermogen van jouw organisatie!

In dit programma genereer je in 4 stappen toepasbare inzichten door het meten van de creativiteit binnen jouw organisatie. Je bespreekt samen met jouw collega’s waar er kansen liggen voor creativiteit en innovatie. Of eigenlijk ga je op onderzoek uit naar waar jullie nu kansen laten liggen, die eenvoudig op te pakken zijn.

Het programma bestaat uit 4 onderdelen waarbij je op verschillende niveaus van je organisatie gaat ontdekken waar je creativiteit kunt meten. Beginnend met een organisatie-brede blik, zoomen we stapsgewijs in op productinnovatie. De 4 niveaus zijn: 1) organisatie, 2) cultuur, 3) innovatiegebieden en 4) productinnovatie.

Zie mijn LinkedIn artikel voor meer informatie over de inhoud van het programma. https://www.linkedin.com/pulse/de-maakbaarheid-van-creativiteit-nel-mostert/

Unilever Packaging Strategy

In Italië, Casalpusterlengo, faciliteerde ik een Unilever Packaging Strategy workshop. Na enkele stimulerende presentaties, genereerden de deelnemers ideeën voor duurzame verpakkingroutes.

De ideeën werden uitgezet in een Complixiteit/Waarde matrix, waarna voor de belangrijkste ideeën een project brief geschreven werd. De volgende stap is het alloceren van tijd en mensen om de projecten uit te gaan voeren. (2016)

 


Living Museum van Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer laat haar inwoners meedenken over de invulling van het nieuwe Living museum tijdens een gefaciliteerde brainstorm. Willianne Bovens en ik faciliteerden deze bijeenkomst, waarbij we de deelnemers lieten nadenken over onderwerpen voor het museum.

In groepjes moesten de deelnemers hun tentoonstelling bouwen.

Het was geweldig om te zien dat ‘burgers’ samen prachtige ‘mini’-tentoonstellingen maakten over intrigerende onderwerpen als ‘De dood’, ‘Spelletjes’, ‘Levensloop’ en ‘School’. (2016)


Unilever Disruptive Design Studio brainstorms

Unilever R20160421_143025&D Vlaardingen organiseert een aantal keren per jaar een Disruptive Design Studio waar studenten van TU Delft Industrial Design Engineering (Master) langlopende vraagstukken oplossen op het gebied van R&D, verpakkingen en/of Marketing. Teams van 6 studenten werken zo’n 20 weken aan een opdracht.

 

Onderdeel van de opdracht is het organiseren van een brainstorm. Sinds 2013 heb ik meer dan 7 teams geholpen de brainstorm te organiseren en faciliteren. (2013-2017)

 

 


How to continue with our IPMA PPMO conference?

A team of 5 organizers of IPMA Project Management conferences increasingly witnessed20160311_123727 that the target group of Project Leaders were outnumbered by the many Consultants hoping to find clients. They asked me to facilitate a meeting with the objective to find an innovative way forward for their Conference. An agenda was designed to make sure to keep the good aspects, and loose the energy-draining aspects of the Conferences.

I facilitated the workshop and made sure all individuals were heard, many ideas were generated, and a way forward was defined with commitment from all team members. (2016)

 


Creativity for FIOD project leaders

The FIOD Tax Fraud 20160302_131619Department in The Netherlands organised 2 trainings ‘Creativity for FIOD project leaders’. Nel Mostert delivered the interactive training to the project leader by giving insights in how to achieve a creative culture and how to apply creativity techniques in their work.

This was done by discussing triggering statements, presenting theoretical background, and interactive team characteristics games, exercises in using creativity techniques and ‘identifying Key Performance Indicators (KPI’s) for creativity. (2014-2016)


University of Maastricht brainstorm on Neurotechnology

In collaboration with Unilever, the University of Maastricht20160128_164942 organized a brainstorm to identify innovative projects for ‘Neurotechology for Decision Making in the Real World’.

With a combined team we spent 2 days with presentations, brainstorming and discussions which resulted in a selection of identified promising routes to move forward. (2016)


LEF Future Center Rijkswaterstaat & Cadastre – ID in a Day

At the LEOnderons-02-2015-IDinaday-5086F Future Center of Rijkswaterstaat I facilitated a brainstorm ‘ID in a day’ for the Cadastre who invited 22 students to apply the Cadastre Big Data to generate ideas for 3 topics: National Disaster Relief, Fighting Terrorism, Improvement of your living environment. The day resulted in a Jury giving the best idea a reward. (2015)

 

 

 

 


Publicaties over Creativity

New Product Development – Diverging conversations through facilitation– 24 cases, pages 74-77, 2014.
Click here -> 

Measuring creativity – How to measure creativity on 8 different levels in your organization, Journal: HRM Review – The ICFAI University Press, Published by EN Murthy on behalf of the ICFAI University Press in India, Volume VIII, Issue XII, December 2008
Click here >

Diversity of the mind as the key to successful creativity at Unilever, Journal: Creativity and Innovation Management, Published by Blackwell Publishing, Peer reviewed, Volume 16, nr. 1, Feb 2007
Click here >

Creativity, the knowledge connector, Book: Knowledge Management Tools and Techniques, Practitioners and Experts Evaluate KM solutions, pagina 255-270, ISBN 0-7506-7818-6, Published by Elsevier by Mr. Madan Mohan Rao of Tata McGraw-Hill, 15 October 2004
Click here >

Creativity in organizations can be measured and acquired, Paper: Chemical Innovation, Published by American Chemical Society, Volume 31, no. 11, November 2001
Click here >

 

Back to top