info@mccim.nl +31(0)6 10 17 14 12

Creativiteit training

Creativiteit als bron voor ideeën of als basis voor uw bedrijfscultuur.

De Maakbaarheid van Creativiteit

‘De maakbaarheid van creativiteit’ is een praktijkgericht programma gericht op het meten en verstevigen van creativiteit en innovatie in jouw organisatie. Waar liggen er kansen? Of liever gezegd; waar laat je nu kansen liggen? Ontdek hoe je de creativiteit in jouw organisatie meetbaar kan maken. Want als je iets kunt meten, dan kan je het managen. En met managen maak je het maakbaar. Maakbare creativiteit stuwt het innovatievermogen van jouw organisatie!

In dit programma genereer je in 4 stappen toepasbare inzichten door het meten

van de creativiteit binnen jouw organisatie. Je bespreekt samen met jouw collega’s waar er kansen liggen voor creativiteit en innovatie. Of eigenlijk ga je op onderzoek uit naar waar jullie nu kansen laten liggen, die eenvoudig op te pakken zijn.

Het programma bestaat uit 4 onderdelen waarbij je op verschillende niveaus van je organisatie gaat ontdekken waar je creativiteit kunt meten. Beginnend met een organisatie-brede blik, zoomen we stapsgewijs in op productinnovatie. De 4 niveaus zijn: 1) organisatie, 2) cultuur, 3) innovatiegebieden en 4) productinnovatie.

Mijn LinkedIn artikel geeft meer informatie over ‘De maakbaarheid van creativiteit’. Dit programma heb ik op RTL7 bij Ondernemend Nederland gepresenteerd op 29 april 2018.

Inzicht in de creatieve cultuur van jouw organisatie

In één dag brengen we de creatieve cultuur binnen een organisatie in kaart. Dat gebeurt op 4 verschillende niveaus:

  • persoonlijk: de mate van creativiteit per individu
  • team: de manier waarop een organisatie omgaat met creatieve ideeën
  • proces: de ruimte die structuren en processen bieden voor ideeën, het verloop van ideeën gedurende het proces en de beloning voor de aandrager
  • organisatie: de uitstraling van het bedrijf en de beoordeling door externe partijen

Voorafgaande aan deze training vullen de deelnemers de creativiteitstest in op www.creativiteitstest.nl

Test op deze website de mate van jouw eigen creativiteit en dat van het creatieve klimaat binnen jouw team en organisatie. De resultaten zijn een handig middel om de discussie over creativiteit binnen jouw team en organisatie op te starten.

Meer over deze test:

Creativiteitstechnieken

Tijdens deze training leren we hoe we creatief en effectief ideeën kunnen genereren en welke verschillende creativiteitstechnieken er toe te passen zijn voor welke doeleinden. De training is geschikt voor uiteenlopende branches. Mijn specialisatie is productontwikkeling in de voedingsmiddelindustrie.

Creative Problem Solving

Creative Problem Solving is gericht op het proces dat plaatsvindt om tot oplossingen te komen voor specifieke vraagstukken. Het biedt een praktische methode waarin creativiteit wordt toegepast om van probleemdefinitie en ideegeneratie tot een concreet actieplan te komen.

Back to top